John Smith Stadium | Huddersfield Town FC

Het John Smith Stadium is de thuisbasis van 'The Terriers' uit Huddersfield. Het stadion uit 1994 biedt plaats aan 24.500 toeschouwers maar momenteel komen er gemiddeld rond de 13.000 'Terriers' bij de thuiswedstrijden kijken. Het John Smith Stadium wordt gedeeld met het plaatselijke rugby team 'Huddersfield Giants'.Terwijl in Yorkshire en omgeving aan het einde van de 19e eeuw meerdere voetbalclubs worden opgericht lopen de inwoners van Huddersfield niet echt warm voor het voetbal, daardoor duurt het tot 1908 dat Huddersfield Town FC wordt opgericht. In 1907 wordt de 'Huddersfield Association Football Ground .Co opgericht en wordt met een startkapitaal van £500,- grond aangekocht en een nieuw voetbalveld aangelegd aan de Leeds Road, een jaar daarna in September 1908 ziet Huddersfield Town FC het levenslicht. In de beginjaren bestond het 'stadion' aan Leeds Road uit alleen maar een veld; er waren geen tribunes en geen kleedkamers dus moesten de spelers zich omkleden in een oude tram, een tent of in de lokale pub. De 'Terriers' spelen de eerste jaren in de 'Midlands League' maar worden in 1910 toegelaten tot de 'Football League'. De daarop volgende 10 jaar worden vooral getekend door financiele malaise en is Huddersfield Town FC in 1920 op sterven na dood. 1920 zal echter het jaar van de ommekeer worden als de 'Terriers' op wonderbaarlijke wijze de FA Cup finale weet te bereiken waardoor men automatisch promoveert naar Division One (het huidige Championship).7 jaar later is Huddersfield Town FC de eerste club in Engeland die 3 keer op rij landskampioen wordt en in 1922 wordt de FA Cup gewonnen ( daarna zijn ze in 1928,1930,en 1938 nog verliezend finalist). Ondertussen is het stadion enorm verbeterd en speelt men aan het eind van de jaren '20 in een stadion met een maximum capaciteit van 60,000. Helaas zijn in 1952 de hoogtij dagen voorbij en degradeert Huddersfield Town uit Division One . In 1970 waren ze nog even 2 jaar terug in Division One maar daarna pendelen ze door de 3 laagste divisies. Het seizoen 2003/2004 kwamen 'the Terriers' uit in de Division Four (Conference National) maar daarna werd de stijgende lijn weer ingezet en zit men sinds het seizoen 2009/2010 ieder jaar bij de play-offs in League One. Op 26 mei 2012 moet de League One play-off finale tegen Sheffield United door middel van penalty's worden beslist. Huddersfield Town FC wint de penalty reeks met 8-7, daardoor zijn de 'Terriers' het seizoen 2012/2013 weer terug in de Championship.

 

 

Op 12 augustus 1992 kregen 'the Terriers' toestemming om een nieuw stadion te bouwen en er werd meteen begonnen met het ontwerp van het nieuwe stadion. Een jaar later werd daadwerkelijk begonnen met de bouw waarna het £40 miljoen kostende stadion net op tijd klaar was voor het begin van het seizoen 1994/95. Bij de oplevering had het 'John Smith Stadium' 2 tribunes aan de lange zijde; de 'Riverside Stand' en de 'Kilner Bank Stand'. In december van 1994 werd daar de 'South Stand' (John Smith South Stand) aan toegevoegd, deze tribune bied plaats aan 4.045 toeschouwers en is meestal gereserveerd voor de uit supporters. In 1996 werd begonnen met de bouw van de grootste tribune; de 'North Stand' welke voltooid was in 1998, waardoor de capaciteit werd opgekrikt naar 24.500.

 

Englisch Section:

 

The John Smith Stadium is the home of 'The Terriers' from Huddersfield. The stadium of 1994 can host 24,500 spectators but currently an average of around 13,000 'Terriers' attend home games. The John Smith Stadium is shared with the local rugby team 'Huddersfield Giants'.

While at the end of the 19th century in Yorkshire and in the area nearby several football clubs are founded, the inhabitants of Huddersfield are not really in for football, so it will take until 1908 that Huddersfield Town FC is founded. In 1907 the 'Huddersfield Association Football Ground. Co. founded, with a capital of £ 500, - land was purchased and a new football field applied at the Leeds Road, a year later in September 1908 Huddersfield Town FC is formed. In the early years was the 'stadium' at Leeds Road from only one field, there were no stands and no dressing rooms so the players had to change clothes in an old tram, a tent or in the local pub. The 'Terriers' play the first years in the 'Midlands League' but in 1910 they were admitted to the Football League. The next 10 years are mainly drawn by financial malaise and Huddersfield Town FC in 1920 as good as dead. 1920 is however the year of the turnaround as the 'Terriers' miraculously reach the FA Cup final and therefore is automatically promoted to Division One (now Championship) .7 years later is Huddersfield Town FC the first club in England to achieve a 3-time championship, and in 1922 they won the FA Cup ( they are in 1928.1930 and 1938, losing finalist). Meanwhile, the stadium has improved and at the end of the 20s has the stadium a maximum capacity of 60,000. Unfortunately, in 1952 the heyday passed and Huddersfield Town relegated from Division One. In 1970 they were just two years back in Division One but mainly they commute by the 3 lowest divisions. The season 2003/2004 played 'the Terriers' even in the Division Four (Conference National) but then the rising again began and since the season 2009/2010 they reach every year the playoffs in League One. On 26 May 2012, the League One play-off final against Sheffield United had to be decided through penalties. Huddersfield Town FC won the penalty shootout 8-7, so the 'Terriers' are in the 2012/2013 season back in the Championship.

 

On August 12, 1992 'the Terriers' got permission to build a new stadium and they immediately started the design of the new stadium. A year later the construction started. The £ 40-million stadium was completed just in time for the start of the 1994/95 season. When completed the "John Smith Stadium" had 2 stands on the long side, the' Riverside Stand 'and' Kilner Bank Stand '. In December of 1994 as the 'South Stand' (John Smith South Stand) was added, this grandstand offers space for 4,045 spectators and is usually reserved for the away-supporters. In 1996 started the construction of the main stand; the 'North Stand', which was completed in 1998 and the final capacity of 24,500 was reached.