Moss Rose | Macclesfield Town FC

 

Tijdens onze 6-daagse reis door de omgeving van Manchester kwamen we op dag 5 via de toeristische-route (ofwel smalle kronkelende plattelands weggetjes) in Macclesfield terecht. De plaatselijke FC, ook wel 'the Silkmen' genoemd, speelt er zijn thuiswedstrijden aan de London Road op Moss Rose ground. Bij het stadion aangekomen bleek er helaas geen hek open te staan waardoor we niet naar binnen konden glippen om onszelf een rondleiding te geven. Gelukkig vonden we na een tijdje zoeken een deur die toegang gaf tot de kantoor units op de 1e verdieping. Daar aangekomen liepen we een secretaresse tegen het lijf die zo aardig was om de 'stadium manager' voor ons op te trommelen en kregen we uiteindelijk toch nog een top rondleiding. De gastvrijheid van Macclesfield Town FC was super en werd natuurlijk enorm gewaardeerd.

Macclesfield werd midden 19e eeuw opgericht en speelde eerst volgens de regels van de rugby union maar in 1874 sloot Macclesfield zich aan bij de Football Association. Het is pas sinds de 2e wereldoorlog dat ze onder hun huidige naam (Macclesfield Town FC) spelen, voordat het engelse competitie voetbal werd stil gelegd vanwege de oorlog speelden ze onder de namen; Macclesfield Football and Athletic Club, Hallifield FC en Macclesfield FC. Nadat de competitie werd hervat werd Macclesfield Town Football Club gevormd en werd van 1946 tot 1968 gespeeld in de Cheshire County League,van deze competitie waren ze als Macclesfield FC mede-oprichters in 1919. Ze werden in deze periode 6 keer kampioen van de Cheshire County League, wonnen de Cheshire Senior Cup 5 keer en in 1948 ging de League Cup mee terug in de bus naar Macclesfield.

In de zomer van 1968 was Macclesfield Town FC mede-oprichter van de Northern Premier League waarvan ze direct kampioen werden met 12 punten voorsprong op de nummer 2 Wigan. Het jaar daarop eindigden ze weer op de eerste plek maar daarna werd er tot 1986 vooral onderin gevoetbald. In 1987 was het 3e kampioenschap van Macclesfield Town FC goed voor promotie naar de Vauxhall Conference.

In 1992 wonnen 'the Silkmen' de Cheshire Senior Cup voor de 18e keer, daarna werd Macclesfield Town FC in 1994 kampioen van de Vauxhall Conference maar ondanks het Conference record van 10 overwinningen op rij ging promotie naar de Football League niet door omdat Moss Rose niet aan de eisen (te weinig zitplaatsen) van de Football League voldeed. In 1997 werd Macclesfield Town FC opnieuw kampioen van de Conference en omdat het stadion inmiddels was aangepast ging promotie naar de Football League nu wel door. Het eerste seizoen in de Football League Third Division (tegenwoordig League Two) werden 'the Silkmen' meteen kampioen en promoveerde men meteen naar de Football League Second Division (tegenwoordig League One). Helaas was League One een beetje te hoog gegrepen voor Macclesfield Town FC en degradeerden ze meteen weer terug naar League Two. Nadat in 2007 degradatie uit League Two op de laatste speeldag werd voorkomen eindigde Macclesfield Town FC het afgelopen seizoen (2011/2012) laatste in de League Two en was degradatie naar de Conference een feit.
Met Macclefield's 13 seizoenen onafgebroken in League Two zijn ze wel de langst-deelnemende club in League Two, al speelden ze in die 13 seizoenen vooral onderin mee. Het 13e seizoen verliep helaas al dramatisch met het plotseling overlijden van de 53-jarige coach Keith Alexander op 3 maart 2010. Een jaar later werden 'the Silkmen' opnieuw getroffen door een tragedie; de 29-jarige middenvelder Richard Butcher overleed in z'n slaap vlak voor z'n 30ste verjaardag. Beide gevallen Silkmen worden in de bussines-lounge herdacht met een grote foto aan de achterwand.
Uiteraard zijn 'the Silkmen' er enorm trots op dat ze 6 keer de 3e ronde van de FA Cup hebben bereikt en 2 keer op Wembley als winnaar van het veld stapten (winnaar FA Trophy in 1970 en 1996).

 

 

Nu over het stadion zelf; Moss Rose werd in 1891 in gebruik genomen en ondanks de nodige (verplichte) aanpassingen heeft men gelukkig het intieme gevoel en karakter van Moss Rose weten te behouden.De huidige capaciteit is 6.335; verdeeld over 2.599 zitplaatsen en 3.736 staanplaatsen en was tot de degradatie afgelopen seizoen naar de Conference League het op 1 na oudste stadion in de Football League.
De huidige hoofdtribune, de 'Silk FM Main Stand', aan de London Road is gebouwd in 1968 en is met z'n 45 jaar de oudste tribune van Moss Rose. Deze Main Stand bestaat uit 563 zitplaatsen met 1.371 staanplaatsen naast de overdekte tribune. Tegenover de hoofdtribune staat de 'Joe Henshaw Stand' uit maart 2001. Deze tribune bestaat uit 1.550 zitplaatsen en was 12 jaar geleden nogal bijzonder omdat het dak niet op steunpilaren rust wat natuurlijk het zicht op het veld ten goede komt.Links van de hoofdtribune staat de 'Star Lane End' (officieel Macclesfield Audi Stand) en deze bestaat uit 486 zitplaatsen met daarachter 835 staanplaatsen. De zitplaatsen zijn tussen 1994 en 1997 aangebracht om aan de regels van de Football League te voldoen vandaar een sta-tribune achter de zitplaatsen, wat normaal nogal ongebruikelijk is. Tegenover de 'Star Lane End' staat de 'Silkmen End' of 'John Askey Terrace', deze tribune is voor uitsupporters en bestaat uit 1.530 staanplaatsen.

English section:

During our 6 day trip near Manchester we arrived on day 5 via the tourist route (either narrow twisting rural roads) in Macclesfield. The local FC, also known as the 'Silkmen', plays its home games at the Moss Rose Ground on London Road. When we arrived at the stadium, there was unfortunately no gate to be open so we could not slip inside to give ourselves a tour. Luckily we found after a while a door that gave access to the office units on the 1st floor. Once there, we walked into a secretary and she was so kind to call the "stadium manager" for us and finally we got a top tour. The hospitality of Macclesfield Town FC was superb and was of course greatly appreciated.

 

Macclesfield was founded mid 19th century and first played according to the rules of rugby union, but in 1874 Macclesfield joined the Football Association. It is only since the 2nd World War that they play under their current name (Macclesfield Town FC) before the English football league was halted due to the war, they played by the names; Macclesfield Football and Athletic Club, Hallifield FC and FC Macclesfield. After the competition was resumed Macclesfield Town Football Club was formed and from 1946 to 1968 they played in the Cheshire County League, of this competition they were as Macclesfield FC co-founders in 1919. They were in this period 6 times champion of the Cheshire County League, won the Cheshire Senior Cup five times and in 1948 the the Silkmen traveled back to Macclesfield with the League Cup in their possesion.
In the summer of 1968 Macclesfield Town FC was co-founder of the Northern Premier League of which they became directly champion with 12 points ahead of the No. 2 Wigan. The following year they ended again in the first place but then they play until 1986 mostly at the bottom of the league. In 1987 the third championship of Macclesfield Town FC good for promotion to the Vauxhall Conference.

In 1992 'the Silkmen' win the Cheshire Senior Cup for the 18th time, lateron became Macclesfield Town FC in 1994 champion of the Vauxhall Conference but despite the Conference record of 10 wins in a row, promotion to the Football League was denied because Moss Rose did not meet the requirements (too few seats) of the Football League. In 1997 Macclesfield Town FC became again champion of Conference and because the stadium was now adapted promotion to the Football League was now granted. The first season in the Football League Third Division (now League Two) were 'the Silkmen' again directly champion and promoted immediately to the Football League Second Division (now League One). Unfortunately League One was a little too high for Macclesfield Town FC and the relegated straight back to League Two. After relegation from League Two was prevented in 2007 on the final day, did Macclesfield Town FC last season (2011/2012) end last in the League Two and relegation to the Conference was a fact.

With Macclefield's 13 seasons continuously in League Two, they are the longest-participating club in League Two, although they played in those 13 seasons mostly along the bottom. The 13th season was unfortunately already dramatically with the sudden death of the 53-year-old coach Keith Alexander on March 3, 2010. A year later, 'the Silkmen' re struck by tragedy, the 29-year-old midfielder Richard Butcher died in his sleep just before his 30th birthday. Both fallen Silkmen are honoured in the bussines lounge with a large picture on the backwall. Of course are 'the Silkmen' very proud that they reached 6 times the 3rd round of the FA Cup and left the pitch of Wembley 2 times as winner (FA Trophy winner in 1970 and 1996).

 

Now about the stadium itself; Moss Rose was taken into use in 1891 and despite the necessary (mandatory) adjustments they've maintained the intimate feeling and character of Moss Rose .De current capacity is 6335, divided over 2599 seats and 3736 standing and until the relegation last season to the Conference League the  second oldest stadium in the Football League.

The current grandstand, the "Silk FM Main Stand ', at the London Road was built in 1968 and with its 45 years the oldest stand of Moss Rose. The Main Stand consists of 563 seats plus 1371 standing next to the grandstand. Opposite the main stand is the "Joe Henshaw Stand" from March 2001. This stand consists of 1,550 seats and was 12 years ago rather special because the roof is not resting on posts which ofcourse greatley benefits the view at the pitch. Left of the grandstand is the "Star Lane End" (officially Macclesfield Audi Stand) and consists of 486 seats, behind 835 pitches. The seats are between 1994 and 1997 applied to meet the rules of the Football League,thats why there's a terrace behind the seats, which is normally quite unusual. Opposite the Star Lane End is the 'Silkmen End' or 'John Askey Terrace ', this stand can host 1,530 away fans.