Vale Park | Port Vale FC

Na ons bezoek aan Macclesfield reden we via Stoke-on-Trent naar Nottingham. Ook bij Port Vale FC was er helaas geen hek open dus zochten we naar de receptie om daar te vragen of we een paar foto's konden nemen, gelukkig was er een mevrouw zo aardig om ons naar binnen te loodsen zodat we niet voor niks waren omgereden. Daarom hopen we dat Port Vale ooit boven aartsrivaal Stoke City FC eindigt want daar werden we gewoon weggestuurd terwijl het hek wagenwijd openstond.

Stoke-on-Trent heeft 2 voetbalclubs; Stoke City speelt in de Premier League terwijl Port Vale FC in League Two uitkomt. De derby tussen beide aarts rivalen word de "Potteries Derby" genoemd en vond voor het laatst plaats op 10 februari 2002 toen Port Vale FC met 0-1 won door een doelpunt van Michael Thomas "Micky" Cummins.
Port Vale was eind 19e eeuw een dalvallei met verscheidene havens (valley of ports) langs het Trent-Mersey Canal die gebruikt werd voor de distributie van de lokale potten- en bakstenen industrie. Het is om de een of andere reden niet helemaal duidelijk wanneer Port Vale FC precies werd opgericht, op de clubsite staat dat de club is opgericht tijdens een bijeenkomst in het "Port Vale House" in 1876. Echter volgens sommige bronnen ging het hier om een cricketclub en werd de voetbalclub pas 3 jaar later opgericht door enkele spelers van het hogerop gelegen Porthill Victoria FC die het zat waren om iedere keer de heuvel op te moeten klimmen om te kunnen voetballen na een dag hard werken.

In 1884 verhuisde Port Vale FC naar Burslem en zodoende ging de club 'Burslem Port Vale FC' heten. Na verscheidene seizoenen in de Midlands League te hebben gevoetbald werden ze in 1892 mede oprichters van de Football League Division Two. Helaas werden ze in 1907 uit de competitie gegooid vanwege financiele problemen en gingen ze verder als 'Port Vale FC' op een nieuw stuk voetbalgrond een paar mijl verderop. Na 8 seizoenen in de Central League te hebben gespeeld werden ze ten koste van Leeds City in 1919 toegelaten tot de Football League omdat Leeds City zich bezig hield met het betalen van smeergeld/steekpenningen.
Port Vale FC pendelt in de 20ste eeuw vooral heen en weer tussen Football League Division Three (het huidige League Two) en Football League Division Two (League One), ze spelen vooral in Division Three en degraderen zelfs nog even naar Division Four in 1965. In het seizoen 1993-1994 wordt Port Vale FC 2e in Division Two waardoor men automatisch promoveert naar Division One (momenteel Championship) maar degradeert in mei 2000 weer naar Division Two (League One).
In het seizoen 2001-2002 beginnen de financiele problemen en kan de club de ploeg niet op sterkte houden om bovenin League One mee te kunnen draaien. Uiteindelijk maakt voorzitter Bill Bell plaats voor de nieuwe eigenaren; Valiant 2001 en kan degradatie maar net voorkomen worden. Helaas kan in 2008 degradatie niet voorkomen worden en sindsdien komt Port Vale FC uit in League Two.
Het beste seizoen ooit was 1953-54 waarin ze maar 3 keer verloren en ze kampioen werden van Division Three. In datzelfde seizoen bereikte Port Vale FC zelfs de halve finale van de FA Cup maar daarin werd helaas van West Bromwich Albion verloren. Voor de fans zal het jaar 1992 een jaar worden om nooit te vergeten; op Wembley raken 25.000 'Valiants' in extase als ze Port Vale FC met 2-1 zien winnen van Stockport County in de finale van de Autoglass Trophy.
Momenteel verkeert de club financieel nog steeds in zwaar weer en is er weinig geld voor versterkingen. Op dit moment (eind februari 2013) staan 'the Valiants' op de 2e plek met nog 13 wedstrijden te gaan en 2 punten achter op nummer 1 Gillingham en 7 punten voor op de nummer 3 Burton Albion, wat uiteraard een hele mooie prestatie is gezien de financiele beperkingen.

 

Vale Park ligt op 158 meter boven de zeespiegel en is daarmee het op 1 na hoogstgelegen stadion in de Football League. De maximale capaciteit is op dit moment 19.052 maar het record aantal toeschouwers is 49.768 tijdens de 5e ronde van de FA Cup tegen Aston Villa in 1960.
Toen rond 1944 bekend werd dat Port Vale FC 'The Old Recreation Ground' moest verlaten, werd besloten om aan de Hamil Road op de plek van een voormalige kleigroeve een nieuw stadion te bouwen. Tijdens de ontwerpfase kreeg het nieuw te bouwen stadion de bijnaam;"Wembley of the North" ,omdat men een stadion wou neerzetten met een capaciteit van 80.000! Echter bij de openingswedstrijd op 24 augustus 1950 was de capaciteit 40.000 (waarvan 360 zitplaatsen) en keken 30.196 'Valiants' toe hoe Walter Aveyard het eerste doelpunt scoorde op Vale Park waardoor Port Vale FC Newport County met 1-0 versloeg op de duurste grasmat die ooit was aangelegd (voor het astronomische bedrag van £100,-). Vale Park bestond op dat moment uit 2 tribunes; Railway Stand en Lorne Street Main Stand, plus hellingen met staanplaatsen achter de doelen (Bycars End en Hamil Road End). In 1951 werden er 578 stoeltjes toegevoegd aan de Railway Stand en eind jaren '50 werd deze tribune nog verder uitgebreid waardoor de totale capaciteit naar 50.000 werd opgekrikt. In de zomer van 1985 werd de capaciteit drastisch teruggebracht naar 16.300 vanwege veiligheidsredenen en in november 1989 zelfs nog verder teruggebracht naar 12.000 nadat veiligheids inspecteurs Bycars End en 2/3 van de Railway Stand afsloten voor publiek. Voor aanvang van het nieuwe seizoen werden in totaal 4.871 stoeltjes aangebracht op deze tribunes waardoor de Lorne Street Main Stand als laatste volledige staantribune overbleef. Na het seizoen 1997-98 ging deze tribune tegen de vlakte en werd begonnen met de bouw van een nieuwe £3 miljoen kostende hoofdtribune, die overigens nog steeds niet af is. Links vanaf het midden in de richting van de Hamil Road End is de tribune nog in aanbouw. Zo moeten er bijvoorbeeld nog stoeltjes worden aangebracht maar omdat de toeschouwers aantallen nogal tegenvallen heeft de clubleiding niet erg veel haast om dit te voltooien.
Ondanks dat het stadion nog (steeds) niet af is, is Vale Park vanaf de tijd dat de schapen die de grasmat moesten maaien in de toiletten onder de Railway Stand woonden veranderd in een modern all-seater stadion.

Buiten het stadion staat voor de Lorne Street Main Stand een groot standbeeld van linksback/linkshalf Roy Sproson; deze beste man speelde zijn hele carriere voor Port Vale FC en is daarom natuurlijk een legende onder de 'Valiants'. Hij speelde tussen 1950 en 1972 837 wedstrijden voor Port Vale FC en daarin vond hij 35 keer het net, nadat hij z'n voetbalschoen in de wilgen hing keerde hij als manager terug van 1974 tot '77. Roy Sproson overleed op 66-jarige leeftijd in 1997.

 

English section:

 

After our visit to Macclesfield we drove through Stoke-on-Trent to Nottingham. Also at Port Vale FC  there was unfortunately not a gate open so we searched for the desk to ask if we can take a few pictures of the pitch, fortunately there was a kind lady to guide us inside the stadium, so we didn't detour for nothing. We therefore hope that in the near future Port Vale will climb over fierce rival Stoke City FC because there we were just sent away while the gate was wide open.
Stoke-on-Trent has 2 football clubs, Stoke City play in the Premier League while Port Vale FC in League Two suits. The derby between the two fierce rivals is called the "Potteries Derby" and took the last place on 10 February 2002 when Port Vale FC won 0-1 by a goal of Michael Thomas 'Micky' Cummins.

Port Vale was late 19th century an area with several ports (valley of ports) along the Trent-Mersey Canal which was used for the distribution of the local pottery and bricks industry. It is for some reason not clear when Port Vale FC was founded, at the clubpage is stated that the club was founded at a meeting in the "Port Vale House" in 1876. However, according to other sources, this involved a cricket club and was the football club founded three years later by a few players from the uphill located Porthill Victoria FC who were tired of climbing the hill every time when they did want to play football after a day of hard work.

 

In 1884 Port Vale FC moved to Burslem and thus the club was named 'Burslem Port Vale FC '. After several seasons in the Midlands League they became founding members of the Football League Division Two in 1892. Unfortunately, they were thrown out of the league in 1907 because of financial problems and they went on as 'Port Vale FC' on a new piece of football ground a few miles away. After 8 seasons in the Central League, they were at the expense of Leeds City in 1919 admitted to the Football League because Leeds was involved in illegal payments.
Port Vale FC commutes in the 20th century, especially back and forth between the Football League Division Three (now League Two) and Football League Division Two (League One), they mainly play in Division Three and even went to Division Four in 1965. In the season 1993-1994 Port Vale FC ended 2nd in Division Two and therefore they automatically promoted to Division One (now Championship) but relegades in May 2000 back to Division Two (League One).
In the 2001-2002 season begin the financial problems and the clubowners can not strengthen the squad to keep them at the top of League One. Ultimately chairman Bill Bell made place for the new owners, Valiant 2001 and they can barely avoid relegation. Unfortunately relegation can not be avoided in 2008 and since then does Port Vale FC play in League Two.
The best ever season was 1953-54 when they lost only 3 times and they were champions of Division Three. In the same year reached Port Vale FC even the semi-finals of the FA Cup but unfortunately they lost from West Bromwich Albion. For the fans the year of 1992 will be a year to remember, at Wembley hit 25,000 "Valiants' in ecstasy when they see Port Vale FC 2-1 win over Stockport County in the final of the Autoglass Trophy.
Presently the club is financially still in trouble and there is little money for reinforcements. At this time (end of February 2013) are 'the Valiants' on 2nd place with 13 games to go and 2 points behind No. 1 Gillingham and 7 points loose of the number 3 Burton Albion, which is obviously a very nice performance given the financial constraints.

 

Vale Park is 158 meters above sea level and is the second highest stadium in the Football League. The maximum capacity is currently 19,052 but the record number of  spectators is 49,768 in the 5th round of the FA Cup against Aston Villa in 1960.
When around 1944 it became known that Port Vale FC had to abandon 'The Old Recreation Ground', it was decided to move to Hamil Road on the site of a former clay quarry and build a new stadium. During the design phase was the new stadium's nickname, "Wembley of the North" because they wanted to drop a stadium with a capacity of 80,000! However, at the opening on 24 August 1950 the capacity was 40,000 (of which 360 seats) and watched 30,196 'Valiants'  how Walter Aveyard scored the first goal at Vale Park when Port Vale FC defeated Newport County with 1-0 at the most expensive turf ever built till then (for the astronomical sum of £ 100, -). Vale Park consisted at that time of 2 stands, Railway Stand and Lorne Street Main Stand, plus slopes with standing behind the goals (Bycars End and Hamil Road End). In 1951 there were 578 seats added to the Railway Stand and late 50s they expanded the stand even further bringing total capacity to 50,000. In the summer of 1985 the capacity was drastically reduced to 16,300 for security reasons and in November 1989 even further reduced to 12,000 after safety inspectors closed Bycars End and 2/3 of the Railway Stand to the public. Before the start of the new season, a total of 4,871 seats were arranged on these stands so that left the Lorne Street Main Stand as last full stand stand. After the 1997-98 season this stand was demolished and began the construction of a new grandstand costing £ 3 million, which is still not finished till today. Left from the center toward the Hamil Road End is the stand still under construction. For example new seats have to be mounted but because the attendances are rather disappointing is the club not in a great hurry to complete this.

Although the stadium (still) not finished,has Vale Park developped from a stadium where the sheep were mowing the lawn and lived in the toilets under the Railway Stand into a modern all-seater stadium.

Outside the stadium stands in front of the Lorne Street Main Stand a large statue of left back / left half Roy Sproson, this great man played his entire career for Port Vale FC and therefore he is a legend among the "Valiants". He played 837 matches between 1950 and 1972 for Port Vale FC and he hits the net 35 times, after his football career was over, he returned as manager from 1974 to '77. Sproson Roy died at age 66 in 1997.

Last but not least we want to thank Port Vale FC for their hospitality which was greatly appreciated!